Siemens 4V1


Sondentyp

Phased Array


Kompatibel mit

ACUSON S1000 , ACUSON S2000 , ACUSON S3000 , ACUSON Sequoia C512 , ACUSON Aspen