Siemens 8V3


Sondentyp

Phased Array


Kompatibel mit

ACUSON Sequoia C512 , ACUSON Sequoia C256 , ACUSON S1000 , ACUSON S2000 , ACUSON S3000